Plyn

Montáže a opravy vyhrazeného plynového zařízení

Zařízení pro rozvod plynů

  • materiál: plast, měď, ocel
  • medium: zemní plyn

Zařízení pro spotřebu plynů spalováním, spotřebiče s výkonem pod 50 kW

  • medium: zemní plyn

Image​  

Připraveny i pro nejnáročnější aplikace

Unikátní vlastností kondenzačních kotlů THRs je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení, popřípadě snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout prostou výměnou cenově přístupného hořáku a přeprogramováním obslužného softwaru. Tato inovativní filozofie umožňuje provozovat kondenzační kotle THRs vždy optimálně.

Kondenzační kotle Geminox 

Image​ Image​ Image​ Image

Unikátní technické řešení zaručuje těchto 5 stupňů úspor paliva:

  1. První stupeň spočívá v kondenzaci, kdy je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT.
  2. Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Díky konstantnímu poměru vzduch/plyn zajišťuje patentovaný kruhový hořák s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivých emisí.
  3. Třetím stupněm je adaptabilní ekvitermní regulace integrovaná v řídící jednotce kotle Siemens LMS, která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu, optimalizuje tepelnou pohodu v domě a zvyšuje účinnost celé tepelné soustavy. Nadstandardní úsporu nabízí připojení solárních kolektorů. Řídící jednotka LMS je připravena ke snadnému rozšíření topného systému i o další alternativní zdroje.
  4. Čtvrtým stupněm je inteligentní řízení otáček nízkoenergetického oběhového čerpadla třídy A. Tato funkce výrazné snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích a tím razantně rozšiřuje pásmo využití kondenzace. Nezanedbatelné je i celkové snížení spotřeby elektrické energie.
  5. Pátý, nejdůležitější stupeň reprezentuje široká lineární modulace, umožňující rovnoměrné vytápění objektu bez zbytečného cyklování kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15–50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost pracovat s maximální účinností a bez cyklování i během nejběžnějších venkovních teplot v rozmezí 5–15 °C. Tato přednost se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených a v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná tzv. cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 6–8 kW absolvují takovýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 ročně. Toto číslo vypadá značně nevěrohodně, ale po přepočtu na topné dny v roce to představuje jeden start kotle každých 10 minut. Z praxe ale víme, že ani minutové intervaly nejsou výjimkou. Správně zvolený kondenzační kotel Geminox THRs nevykáže na novostavbě více než 4 000 startů ročně. I laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto údajů vyvodit.
    Unikátní vlastností kondenzačních kotlů THRs je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení, popřípadě snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout prostou výměnou cenově přístupného hořáku a přeprogramováním obslužného softwaru. Tato inovativní filozofie umožňuje provozovat kondenzační kotle THRs vždy optimálně. Nenutí investory ke kompromisním nákupům zohledňujícím jejich budoucí plány spojené se zvýšením požadavků na přípravu tepla (přístavby, vyhřívané bazény, zimní zahrady atd.). Takto je dosaženo normovaného stupně využití v rozmezí 106–109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. Výsledkem jsou 25 až 40% úspory paliva oproti klasickým kotlům.


​​

Značka PROTHERM je jednou z předních značek v tepelné technice v České republice. Do jejího sortimentu patří plynové závěsné kotle, kondenzační kotle závěsné i stacionární , elektrokotle , průtokové ohřívače, nepřímoohřívané zásobníky pro přípravu TV a solární technika.

Image​ Image​ Image​ Image​​


Jsme certifikovaní zástupci těchto značek:Image Image

Kontaktní informace

Topič - Zeman Instalatérství
Libštát 292
Libštát
512 03
Česká republika
IČ:
69866988
DIČ
cz7906073439
GPS: N 50°33.65702', E 15°25.16725'